Archive | พิธีต่างๆ RSS feed for this section

พิธีไหว้ครูที่โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ประจำปี 2553

6 ก.พ.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 มีพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ทุกๆปีจะมีการไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูอาจารย์ที่สอนเรา และวมีการคอบครูการคอบครูดนตรีกับนาฏศิลป์ก็คล้ายๆกันคับ และผมก็เอาภาพบรรยากาศวันไหว้ครูมาฝากกันนะครับ

Advertisements