Archive | ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ RSS feed for this section

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อาม่า

13 ก.พ.

ความรู้สึกที่ได้ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อาม่า เราควรตอบแทนพระเจ้าอยู่หัวเรา เพราะพระเจ้าอยู่หัวของเราทำทุกสิงทุกอย่างให้ประชาชนทุกคน อย่างอาม่าร้องเพลงไม่ได้แต่ก็พยายามร้องให้ได้ เพนาะอาม่ารักพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเอง เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นคนไทยเราควรร้องเพลงให้ได้นะครับ เกิดเป็นคนไทยดีแน่ไหนแล้วที่เกิดในแผ่นดินทองเราควรรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มากๆนะครับ ให้อยากชมไปหาได้ในgoogleครับ

 

 

Advertisements

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ราชประชานุเคราะห์

13 ก.พ.

ความรู้สึกที่ได้ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ราชประชานุเคราะห์ รู้สึกพระองค์สนใจประชาชนตลอดเวลา ประชาชนเป็นอะไรพระองค์ทรงรู้ตลอด และหาทางแก้ไขตลอดเวลา และพระองค์ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อให้ผู้ประสบภัยต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือ ใครอยากชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ราชประชานุเคราะห์ หาได้ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่googleพิมหากันดูนะครับ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน

13 ก.พ.

ความรู้สึกที่ได้ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน มีความรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จอยู่หัวของเรานั้นทรงห้วงใยประชาชน พระองค์ทรงคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรพออยู่พอกิน และประชาชนจะได้พึ่งตนเองได้ และมีเมล็ดข้าวพระราชทานให้ชาวนาไว้ใช้ยามจำด้วย ใครอยากชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จากฟ้าสู่ดินให้ดูกันได้ที่เดียวคับgoogle ^^

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แผ่นดินของเรา

13 ก.พ.

ความรูสึกที่ได้ชมภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แผ่นดินของเรา รู้ประทับใจบทละครมากเลยคับ การเต้นกับบทเพลงเข้ากันได้ดีมากเลยคับ และได้ดูอันนี้เห็นว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก้ไปเยี่ยม ที่ไหนมีทุกข์พระองค์ท่านก็ไปเสมอไม่เคยละเว้นแม้แต่ครั้งเดียวเลยคับ ใครอยากชมก็ไปหาในgoogleได้คับ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง คนล่าเมฆ

13 ก.พ.

ความรู้สึกภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง คนล่าเมฆ พระองค์ทรงตระหนักถึงความแห้งแล้งของประชาชน พระองค์จึงให้คนไปทำฝนหลวง แต่ทำ2ครั้งแรกก็ไม่สำเร็จ พระจึงเอาวิธีที่ไม่ใครเคยคิดได้ และให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก พระองค์ทรงเก่งมากเหลือเกินคับ ที่ในปี2542 แห้งแล้งมากและพระองค์ก็ทรงทำฝนเทียมสำเร็จ เราอย่าท้อแท้กับสิ่งที่เราทำจนกว่ามันจะสำเร็จนะคับ ใครอยากชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง คนล่าเมฆก็หาในgoogleได้นะครับ

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เหรียญของพ่อ

13 ก.พ.

ความรู้สึกที่ได้ชมภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เหรียญของพ่อนะคับ พระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นไม่เคยทิ้งประชาชน แม้ว่าจะบาดเจ็บแค่นไหนตาม พระองค์ก็รับครูที่ช่วยเหลือนักเรียนเอาไว้ในพระราชานุเคราะห์ของพระองค์ ถึงแม้จะเพราะคนธรรมดาพระองค์ก็ห่วงใยเสมอมา และเรื่องนี้ก็สอนอยากให้เราท้อแท้ ใครอยากชมก็ไปหาได้ในgoogleนะคับ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เรื่องเดียวกัน

13 ก.พ.

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า เรื่องเดียวกัน เกี่ยวกับผลไม้ นมโค เขื่อน ความรู้สึกของผมที่ผมดูภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้แล้วนะคับ ผมรู้สึกว่า ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้น ทรงเหนื่อยที่หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ เรื่องที่เกี่ยวกับผลไม้นายหลวง ท่านทรงค้นพบทางการเกษตรนำผลไม้จากต่างประเทศมาปลูกเช่น สตอเบอรี่ ลูกท้อ เป็นต้น เรื่องที่เกี่นวกับโคนม ในสมัยก่อนคนไทยเราไม่มีนมกินและไม่มีอาชีพนี้  พระองค์จึงไปต่างประเทศและเห็นการเลี่ยงโคนม จึงกลับมาแล้วทำให้ประชาชนมาทำกัน อีกเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนคับพระองค์ทรงคิดที่จะทำวิธีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามลำบาก ความรู้สึกผมรู้สึกว่าพระเองคทรงเหนื่อยที่หาวิธีแก้ปัญหาต่างที่จะทำให้ประเทศเราเจริญขึ้นคับ เพราะฉะนั้นเราควรรักพระองค์กันมากๆนะคับ ถ้าหากใครจะดูหนังเรื่องนี้ก็หาในgoogleได้นะครับ