ชุดนักเรียน

13 ก.พ.

Advertisements

ชุดไปเวท 2

13 ก.พ.

   

    

ชุดไปเวท 1

13 ก.พ.

                

                 

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อาม่า

13 ก.พ.

ความรู้สึกที่ได้ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อาม่า เราควรตอบแทนพระเจ้าอยู่หัวเรา เพราะพระเจ้าอยู่หัวของเราทำทุกสิงทุกอย่างให้ประชาชนทุกคน อย่างอาม่าร้องเพลงไม่ได้แต่ก็พยายามร้องให้ได้ เพนาะอาม่ารักพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเอง เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นคนไทยเราควรร้องเพลงให้ได้นะครับ เกิดเป็นคนไทยดีแน่ไหนแล้วที่เกิดในแผ่นดินทองเราควรรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มากๆนะครับ ให้อยากชมไปหาได้ในgoogleครับ

 

 

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ราชประชานุเคราะห์

13 ก.พ.

ความรู้สึกที่ได้ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ราชประชานุเคราะห์ รู้สึกพระองค์สนใจประชาชนตลอดเวลา ประชาชนเป็นอะไรพระองค์ทรงรู้ตลอด และหาทางแก้ไขตลอดเวลา และพระองค์ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อให้ผู้ประสบภัยต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือ ใครอยากชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ราชประชานุเคราะห์ หาได้ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่googleพิมหากันดูนะครับ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน

13 ก.พ.

ความรู้สึกที่ได้ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน มีความรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จอยู่หัวของเรานั้นทรงห้วงใยประชาชน พระองค์ทรงคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรพออยู่พอกิน และประชาชนจะได้พึ่งตนเองได้ และมีเมล็ดข้าวพระราชทานให้ชาวนาไว้ใช้ยามจำด้วย ใครอยากชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จากฟ้าสู่ดินให้ดูกันได้ที่เดียวคับgoogle ^^

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แผ่นดินของเรา

13 ก.พ.

ความรูสึกที่ได้ชมภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แผ่นดินของเรา รู้ประทับใจบทละครมากเลยคับ การเต้นกับบทเพลงเข้ากันได้ดีมากเลยคับ และได้ดูอันนี้เห็นว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก้ไปเยี่ยม ที่ไหนมีทุกข์พระองค์ท่านก็ไปเสมอไม่เคยละเว้นแม้แต่ครั้งเดียวเลยคับ ใครอยากชมก็ไปหาในgoogleได้คับ